دی ۱۶, ۱۳۹۸
تدبر در قرآن

چند کلمه درباره‌ی قرآن

نوشتن درباره‌ی قرآن، آن هم توسط کسی که نه احاطه‌ای دارد به آن و نه مجری آن حتی در زندگی شخصی خودش است، شاید بیهوده به نظر برسد. اما من فکر می‌‌کنم به اشتراک گذاشتن چیزهایی که در ذهن‌م هست که ناشی از تجربه و آموزش و زندگی‌ام است، ممکن است به کسی که وضعیت مشابهی دارد، کمک کند. از این‌رو تصمیم گرفتم در مورد قرآن بنویسم.

دی ۷, ۱۳۹۷
بچگی

بچگی باید کرد.

برای هرکس از یک دوره‌ی زندگی معمولا خاطرات خاصی به ذهن می‌ماند. برای من تجربه‌ی شاگردی کلاس رهبری در سازمان دکتر علی‌پور در سازمان مدیریت صنعتی، خاطرات فراوانی دارد که باعث می‌شود نسبت به این دوره‌ی زندگی آن‌قدرها هم پشیمان نباشم.

آذر ۲۲, ۱۳۹۷
سرآغاز

بسم‌الله

خیلی طول کشید تا تصمیم گرفتم برای همیشه یک جایی برای نوشتن و انتشار عمومی داشته باشم. شاید از هر دری سخنی! ولی دوست دارم بنویسم و راجع به اتفاقات اطراف‌م حرف بزنم. شاید بخشی از آن‌ها انتقال تجربه باشد و بخشی هم نوشتن برای خالی شدن! 

WhatsApp پیام به من در واتس‌اپ